lördag 20 december 2014

Ränta på retroaktiv utbegtalning


Det kan finnas möjlighet att ansöka om ränta på retroaktiv utbetalning.
Om du får godkänt i högre instans kan det blir fråga om utbetalning för tid tillbaka.

Det finns en dom från Högsta Domstolen meddelad i Stockholm den 27 december 2013, T 2139-12.
Ärendet gäller Försäkringskassan där en kvinna fick 445 000 kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen.

Skadestånd enligt 3 kap. skadeståndslagen
Enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen ersätts ren förmögenhetsskada som har vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning osv.

Det är alltså inte fråga om ärenden som gäller bedömning utan ska vara genom fel eller försummelse.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar