torsdag 18 augusti 2011

NY UTREDNING VART TREDJE ÅR

Arbetsförmågan kan förändras. Under den tid sjukersättning beviljats kommer därför Försäkringskassan att göra en ny utredning vart tredje år för att ta reda på om du fortfarande har rätt till ersättning på samma nivå. Försäkringskassan kommer också att utreda om det har hänt något som gör att möjligheterna till rehabiligtering har förbättrats.
Jag vet faktiskt inte hur detta ska gå till men det är intressant på så sätt att om din läkre är tveksam till att skriva varaktigt, livslångt, för all överskådlig framtid, så ska han/hon veta att det sker en prövniong vart tredje år.
Dock måste läkaren fortfarande ange varaktigt, livslångt för all öveskådlig framtid.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar