söndag 21 augusti 2011

BEVISKRAV

Av 3 kap. 8 § AFL framgpår att den försäkrade ska till Försäkringskassan inge läkarintyg för att styrka nedsättningen av arbetsförmåga på grund av sjkukdom. Enligt Förvaltningsrättens mening innebär rekvisitet "styrka" inte att beviskravet skulle vara högre än "sannolikt". Frågan är således om det är sannolikt att arbetsförmågan på grtund av sjukdom är nedsatt.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar