söndag 21 augusti 2011

NY METOD - 2013

Så ska sjukförsäkrade bedömas av Försäkringskassan!
Efter 180 dagars sjukskrivning ska den sjukskrivnes arbetsförmåga intge bara bedömas mot det arbete man har, utan mot hela reguljära arbetsmarknaden.
Försäkringskassan har tagit fram en ny, tredelad metod för att bedöma arbetsförmågan:
  • En "självrapport" som den sjukförsäkrade fyller i
  • Befintliga medicinska underlag
  • En undersökning gjord av bedömningsläkare, kontrakterad av Försäkringskassan

Under hösten (2011) ska metoden användas på prov för att bedöma 100 - 150 sjukförsäkrade. Våren 2012 görs en bredare porövning. Tidigast 2013 kan metoden användas i hela landet.

Självrapporten fyller den sjuke själv i. Med den och befintliga medicinska underlag sker en undersökning av speciellt utbildad bedömningsläkare. Förmodligen minskar behovet av försäkringsmedicinsk rådgivare, FMR, som tolkar läkarutlåtanden.

Vad kan man då förvänta sig? Hoppas naturligtvis på en positivare bedömning än vad som görs i dag. Men - om bedömningsläkaren är utbildad av FK kommer det ändå att bli intressant hur behandlande läkares bedömning "står sig". Iofs sdå kan det innebära att kompletterande infromation hämtas i större utsträckning från behandlande läkare. Och då, av bedömningsläkaren direkt utan handläggaren som mellanhand.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar