lördag 12 juni 2010

OTILLRÄCKLIGA MEDICINSKA UNDERLAG

Den 10 juni redovisas i Borås Tidning (www.bt.se) en artikel om en kvinna som "haft två diskbråck i nacken - ska ändå arbeta heltid".
Försäkringskassans chef i Borås hänvisar till att skriftligt beslut ännu inte är fattat i ärendet.
- Ibland ställs anspråk på ersättning som inte överensstämmer med handläggaens uppfattning. Det handlar oftast om att man värderar informationen på olika sätt. I de flesta fall hadlar det om medicinska underlag som inte är tillräckliga.

Beträffande "inte tillräckliga underlag" skriver Socialstyrelsen;
"Båda parter (FK och läkare) har ett ansvar för att i nära samverkan bidra till en process som har patientens bästa som mål. Det innebär bland annat att om frågor uppstår rörande behandlande läkares bedömning måste dessa hanteras i en konstruktiv dialog. dialogen bör präglas av en långt gående ambition att nå samförstånd.
Försäkringskassans tjänstemän ska finna stöd i rekommendatioerna när det gäller att förstå läkarens bedömning i de medicinska underlagen. En central ambition med detta är att kvaliteten i dialogen de två aktörerna emellan ska förbättras.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar