torsdag 17 juni 2010

INTRESSANTA DOMAR!!!!

Kammarrätten i Jönköping, mål nr 857-09;
P har kontinuerlig smärta i vänster arm, axel och nacke. Smärtan försämras av stress, tunga arbeten och statiskt arbete. P:s behandlande läkare, med vilken hon haft kontakt med sedan 2001, är av den bestämda uppfattningen atty P:s arbetsförmåga är nedsatt i alla vanliga arbeten då något på arbetsmarknaden vanligt förekommande arbeten som inte är tungt, statiskt eller stressigt inte finns att uppbringa. Någon annan utförlig utredning har inte förebringats av Försäkringskassan. Vid en sammantagen bedömning av utredningen i målet finner kammarrätten att det saknas anledning att frångå behandlande läkares bedömning av P:s arbetsförmåga. Kammarrätten finner således att P:s arbetsförmåga har varit på grund av sjukdom nedsatt i ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.

Samma Kammarrätt mål nr 2344-08;
E har under lpng tid uppburit sjukpenning eller sjukersättning. Hon har inför tidigare perioder utretts beträffande sjukdom och nedsättning av arbetsförmåga. Det är ostridigt att det läkarutlåtande som E gett in till stöd för sin nu aktuella begäran om sjukersättning bristfälligt beskriver hennes nedsättning av arbetsförmågan och ger en ofullständig bild av hennes status.
Den sammantagan utredningen i målet får dock i avsaknad av annan utförlig utredning som talar i motsatt riktning i tillräcklig grad anses visa att hennes arbetsförmåga på grund av sjudkom är nedsatt i ett på arbetsmarknaden förekommande arbete.
Vad den försäkrings medicinske rådgivaren kortfattat angett efter muntlig konsultation föranleder inte någon annan bedömning.
Mot bakgrund härav har E rätt till sjukersättning
Göran S

1 kommentar:

  1. Det var minsann intressanta utfall ! Läste även under ditt inlägg Beviskrav, eftersom jag själv är till att överklaga mitt beslut till Förvaltningsrätten så ger det en gnutta, gnutta förhoppning att beslutet kan ändras.
    Tack för en bra blogg med mycket bra info !

    SvaraRadera