tisdag 8 juni 2010

BEVISKRAV

Jag fick i ett ärende en intressant skrivning från en Förvaltningsrätt i ett ärende där de ändrade Försäkringskassans beslut och beviljade sjukpenning.
Under rubriken Beviskrav skrev Förvaltningsrätten;
"Av 3 kap 8 § AFL framgår att den försäkrade ska till Försäkringskassan ge in läkarintyg för att styrka nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom. Enligt Förvaltningsrättens mening innebär rekvisitet "styrka" inte att beviskravet i målet skulle vara högre än "sannolikt".
Frågan är således om det är sannolikt att NN:s arbetsfärmåga på grund av sjukdom är nedsatt med minst en fjärdedel.
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar