måndag 24 maj 2010

FRYSHUSET - BARN TIL ENSAMMA MAMMOR

Lördagen den 29 maj arrangeras en mässa på Fryshuset i Stockholm för medlemmar i ett projekt "Barn till Ensamstpende Mammor". Projektet har ett medlemsantal på 744 mammor och barn i Stockholm och ca 100 i Göteborg.
Till mässan inbjuds olika samarbetspartners som t ex Försäkringskassan, Kronofogden, jurister, Arbetsförmedlingen, banker, hälsocoacher, barnpsykologer, Rotary m fl.
Även jag fick inbjudan att närvara och kommer att finnas där tillsammans med min "adept" Emil Svensson.
Verksamhetsansvarig är Fatima Åsard, 08-691 72 20 0739-50 22 20
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar