måndag 3 maj 2010

FÖRSÄKRINGSMEDICINSKT BESLUTSSTÖD

Det finns en rekommenderad maxtid för sjukskrivning av diagnoser. Om denna överskrids är det viktigt att behandlande läkare anger om den tiden överskrids. Det ska noteras på medicinskt underlag, punkt 9.
Om det inte görs utgår Försäkringskassan från beslutsstödet och ser det tyvärr inte som en rekommendation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar