söndag 9 maj 2010

FÖRSÄKRINGSKASSANS ANSVAR

Försäkringskassan administrerar den svenska socialförsäkringen.
Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet och gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Målet är att bevara tryggheten för den som drabbas av skda eller sjukdom.
Jag tar för givet att jag (eller NN) omfattas av ovanstående trygghetssystem.
Men jag har också en känsla av att detta förbises av försäkringskassan i sin handläggning och bedömning då man, enligt min bedömning, inte begär komplettering av ofullständiga medicinska underlag och utredningar.
Den mest förekommande motiveringen till avslag av sjukpenning eller sjukersättning är "de medicinska underlagen styrker inte nedsättning av arbetsförmågan".
Socialstyrelsen skriver i sina övergripande principer;
Försäkrngskassan fattar beslut om sjukpenning med medicinskt underlag som grund.
Läkarens bedömning är endast underlag för beslut om sjukpenning.
Båda parter (FK och läkaren) har ett ansvar för att i nära samverkan bidra till en process som har patientens bästa som mål. Det innebär bland annat att om frågor uppstår rörande behandlande läkares bedömning måste dessa hanteras i en konstruktiv dialog. Dkialogen bör präglas av en långt gående ambition att nå samförstånd.
Riskrevisionen skriver i rapport RiR 2009:09;
"Beslut om sjukpenning - har Försäkringskassan tillräckliga underlag?"
Försäkringskassan saknar ofta underlag av tilräcklig kvalitet vid beslut om sjukpenning. Alltför många läkarintyg är bristfälliga. Uppgifter saknas eller är inte av tillräcklig kvalitet.
73 % är ej tillräckliga. 68 % saknas arbetsuppgifternas innehåll.
Kom pletteras ytterst sällan!!! Det blir konsekvenser och risk för felaktiga beslut.
Riksrevisionen anser att det är anmärkningsvärt att de obligatoriska uppgifterna i det medicinska underlaget saknas i så stor utsträckning eller är bristfälliga SAMT ATT KOMPLETTERING SKER I SÅ LITEN GRAD.
Granskningens resultat visar därmed att Försäkringskassans handläggare ofta saknar underlag av tillräcklig kvalitet vid beslut om sjukpenning. Detta ger sämre förutsättningar för att besluten blir korrekta och rättsäkra. risken ökar för att personer som har rätt till sjukpenning inte blir beviljade ersättning.
Om en uppgift, obligatorisk för fortsatt handläggning saknass, ska Försäkringskassan, och inte den enskilde, se till att uppgiften kompletteras.
Göran S

2 kommentarer:

 1. Hej Göran.
  Med tanke på din sista mening, är det dina egna tankar eller är det så FK handläggaren SKA göra?

  Mvh
  Mette

  SvaraRadera
 2. Hej
  Tack för att du läser mina inlägg.
  Det är från Socialstyrelsens övergripande principer och rekommendationer
  hälsar Göran S

  SvaraRadera