torsdag 9 januari 2014

NYHETER FÖRSÄKRINGSKASSAN 2014


Pressmeddelande

Försäkringskassan

Stockholm 19 december 2013

Regeländringar 2014


Det nya året närmar sig och i samband med årsskiftet kommer en del regeländringar att börja gälla. Förändringarna i föräldrapenningen gäller enbart för barn födda från och med 1 januari 2014. För barn födda innan 2014 gäller fortfarande det tidigare regelverket.
Nedan följer en sammanfattning av de regeländringar som träder i kraft den 1 januari 2014.
 • Tiden för att ta ut föräldrapenning förlängs till 12 år.
 • Föräldrapenning kan betalas ut under högst 96 dagar för barn som har fyllt 4 år.
 • Föräldrapenningens ersättningsnivåer fördelas jämnt mellan föräldrarna.
 • Tidsperioden för att ta ut tillfällig föräldrapenning när ett barn har avlidit förlängs till 90:e dagen efter barnets död.
 • Gravid egenföretagare kan få graviditetspenning på grund av arbetsmiljön.
 • Sammanläggning av sjukperioder*.
 • Det blir möjligt att ge rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och sjukpenning upp till sju dagar före sjukanmälningsdatum.
 • Höjt särskilt bostadsbidrag till familjer med hemmavarande barn.
 • Bostadstillägget betalas ut oavsett hur lågt beloppet är. Tidigare nedre gräns på 25 kr tas bort.
 • Bostadstillägg kan beviljas från och med samma månad som sjukersättning eller aktivitetsersättning har beviljats.
 • Slopad anmälningsskyldighet för närståendepenning. Det räcker med ansökan inom tre månader från det datum som ersättningen begärs ifrån.
 • Den som har haft livränta ska i likhet med de som har haft sjukersättning eller aktivitetsersättning kunna få tillbaka sin SGI (sjukpenninggrundande inkomst).
 • Livräntans årsbelopp räknas upp med 0,18 %.
* Under de första 90 dagarna bedöms arbetsförmågan mot det vanliga arbetet. Det gäller nu även om en ny sjukperiod inträffar med mer än 90 dagars mellanrum trots att den försäkrade inte har utfört arbete mellan sjukperioderna. Undantag gäller för dem som deltar i arbetslivsintroduktion. Dessa bedöms mot det vanliga arbetet först när en ny sjukperiod inträffar med mer än 180 dagars mellanrum.
Pressmeddelandet i pdf-format (pdf 32 kB, öppnar nytt fönster)

Presskontakt: 010-116 98 88.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar