tisdag 18 december 2012

SANNOLIKT!!!Beviskrav

Av 3 kap. 8 § AFL framgår att den försäkrade ska till Försäkringskassan inge läkarintyg för att styrka nedsättningen av arbetsförmåga på grund av sjukdom. Enligt Förvaltningsrättens mening innebär rekvisitet ”styrka” inte att beviskravet skulle vara högre än ”sannolikt”. Frågan är således om det är sannolikt att arbetsförmågan på grund av sjukdom är nedsatt.

Kammarrättens i Jönköping dom den 3 augusti 2011, mål nr 1538-11
Beviskravet – dvs graden av vad som krävs för att något ska anses bevisat är att det är tillräckligt att det är sannolikt för att förutsättningarna för sjukersättning ska vara uppfyllda.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar