tisdag 18 december 2012

Anpassade arbetsuppgifter


ANPASSADE ARBETSUPPGIFTER;

Om man har nedsatt arbetsförmåga, så kan man inte alltid bedömas i förhållande till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. När en person på grund av medicinska besvär endast klarar mycket anpassade arbetsuppgifter, krävs det, att en sådan anställning verkligen erbjuds, för att Försäkringskassan skall kunna neka sjukpenning.

Detta enligt ett utslag från Regeringsrätten.
 
Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar