söndag 15 juli 2012

Rehabilitering - Habilitering

Ofta anger Försäkringskassan i sin motivering till avslag att alla rehabiliteringsmöjligheter inte är uttömda.
Det kan vara så att vissa åtgärder som görs och som måste göras är habilitering och inte rehabilitering.
Habilitering innebär att du måste genomföra vissa åtgärder för att få en bra livskvalitet, kunna klara vardagen men det återskapar inte arbetsförmåga.
Det är en stor fördel om läkaren använder ordet "habiligtering" i läkarintyg/utlåtande.

EU-konventionen
Artikel 26
Habilitering och Rehabilitering
Habilitering är att en person tränar och får stöd så att den kan göra så mycket som möjligt.
Rehabilitering är träning för att lära sig att göra det man kunde förut.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar