måndag 2 februari 2015

ME/CFS Kroniskt trötthetssyndrom


Jag kommer att kontakta alla Landsting i Sverige för att få adresser och namn på kontaktperson för de utredningsteam som genomför TMU.


TMU
TMU – teambaserad medicinsk utredning
Landstingen kan göra fördjupade medicinska utredningar åt Försäkringskassan. Ersättning till landstinget utgår från sjukskrivningsmiljarden. Försäkringskassan beställer från landstinget.
Målgrupp för TMU är de försäkrade som har en sammansatt eller svårbedömd sjukdomsbild, exempelvis vid sjukskrivning för flera diagnoser (samsjuklighet) eller där fler faktorer än enbart sjukdom kan påverka arbetsförmågan.
Utredningarna kan bli aktuella i såväl sjukpenningärenden, sjukersättningsärenden som i aktivitetsersättningsärenden.
Syftet med teamutredningen är att få ett fördjupat medicinskt underlag från en läkare och ett utredningsteam med särskild kompetens i försäkringsmedicin.

Då det förekommer ofullständiga underlag, framförallt med diagnoser enligt rubriken, vill jag ha svar på hur respektive team ser på dessa diagnoser.

Eftersom det inom läkarkåren finns olika uppfattning om dessa diagnoser är det viktigt att få reda på vilken uppfattning teamet har. Det kan vara avgörande för bedömning av rätt till ersättning från Försäkringskassan.
Men, även om teamet inte "accepterar" diagnosen ska den anges om det framgår av övriga redovisade underlag.
Jag rekommenderar er som genomgått sådan utredning att få några dagars möjlighet att läsa hela underlaget innan ni svarar på frågan "Instämmer".

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar