fredag 24 oktober 2014

SAMSJUKLIGHET
Samsjuklighet;

Samsjuklighet är en förekomst av olika sjukdomar, skador eller symtom och kan vara en faktor som gör att det inryms i begreppet – allvarlig sjukdom/skada.

Det finns en individuell spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga. Detta kan vara grund för avsteg. Samsjuklighet kan vara en annan.

Det är viktigt att läkaren anger i intyg/utlåtande om det föreligger samsjuklighet.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar