torsdag 7 november 2013

Anpassat arbete, skyddat arbete, lönebidragsarbete, Samhall

FK - För att kunna få sjukersättning ska arbetsförmågan vara nedsatt med minst en fjärdedel i förhållande till alla förekommande förvärvsarbeten på arbetsmarknaden inklusive anställning med lönebidrag, skyddade arbeten anpassade arbeten och anställning hos Samhall.

Det är en standardskrivning i Försäkringskassans beslut.

Jag brukar använda nedanstående text för att förklara vad som avses;


Arbetsuppgifter som Samhall har att tillgå är främst lokalvård och fastighetsskötsel.

Arbetsuppgifterna på Samhall är betydligt krävande.

Skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare kan komma till stånd när en offentlig arbetsgivare efter anvisning från Arbetsförmedlingen anställer en person med ett socialmedicinskt funktionshinder eller en person som har långvarig och svår psykisk sjukdom och som tidigare inte haft kontakt med arbetslivet eller varit borta från det under längre tid.

OBS! Socialmedicinskt funktionshinder, svår psykisk sjukdom. 

AF har också möjlighet att bevilja anställningsstöd hos annan arbetsgivare för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, s.k. lönebidrag. För att en anställning med lönebidrag ska kunna komma till stånd måste det finnas en dokumenterad arbetsförmåga som kan tas tillvara. Utifrån arbetsförmågan och de begränsningar som personen har anpassas arbetsuppgifterna och arbetssituationen.

För att få denna möjlighet krävs således en funktionsnedsättning/arbetshandicap.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar