söndag 30 juni 2013

Omprövning, Överklagan, Prövningstillstånd

Den normala processen är att vid ansökan får du "oftast" avslag som ska omprövas till Försäkringskassans omprövningsenhet.
Vid avslag där, tyvärr också vanligt, så gäller överklagan till Förvaltningsrätten. Där ökar chanserna till ett godkännande.
Vid avslag hos Förvaltningsrätten gäller att begära prövningstillstånd till Kammarrätten.

Om du undrar varför ett ärende som ska överklagas till Kammarrätten ändå ska skickas till Försäkringskassans omprövningsenhet så är det enbart för att de ska kolla att ärendet inkommit i rätt tid och att det är undertecknad. Med andra ord att allt är OK. FK gör ingen värdering/bedömning utan skickar det vidare.

Eftersom det tyvärr oftast blir avslag hos Försäkringskassan och så gott som alla ärenden går vidare till Förvaltningsrätten kan det var värt att pröva om du själv kan göra den första omprövningen.
Självklart gör jag den gärna men det kan också vara bra att jag används vid nästa steg, överklagan till Förvaltningsrätten.

Göran S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar