fredag 18 oktober 2019

Kopierat medicinskt underlag

Ofta kopierar läkaren tidigare medicinskt underlag.
Försäkringskassan menar då  att något nytt inte har tillförts.
Därför är det viktigt att läkaren lägger till text,  t ex "tillståndet oförändrat"

//Göran

Ny ansökan

Vid avslag av ansökan om sjukersättning brukar jag rekommendera att alltid göra en ny ansökan.
Tyvärr har en del läkare uppfattningen att man inte kan göra en ny ansökan under tiden processen fortsätter med omprövning/överklagan/prövningstillstånd.

Men, det kan vara en fördel att göra ny ansökan, då man fått motivering till avslag, som läkaren kan använda vid nytt läkarutlåtande. Det måste alltså till ett nytt utlåtande och inte enbart kopia av föregående. Däremot kan en hel del text säkerligen användas men det är viktigt att det tillkommer något nytt.

Jag har haft "kunder" som haft flera ärende pågående, ej avslutade, som har fått godkänt på en senare ny ansökan beroende på att de fått ett bättre läkarutlåtande.

//Göran

Ny dom gällande arbete på arbetsmarknaden


Ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen, 707-19, daterad den 11 oktober 2019 visar hur HFD ser på ”arbete på arbetsmarknaden”.
Domen redovisar en helt ny syn på hur begreppet ”arbete på arbetsmarknaden ska tolkas och eftersom det är dom från HFD, får den anses vara prejudicerande.


Domen kan i sin helhet beställas via Domstolsverket.
Jag använder den och bifogar i de ärenden jag skriver.

//Göran

onsdag 2 oktober 2019

Tjänsteresa

Jag kommer att vara bortrest på tjänsteresa 3 - 8 oktober 2019.

Du kan ta kontakt med Alex Firat vid behov
0722-02 69 21 efter kl 18.00 vardagar
eller mail
info@afrad.se

:-) Göran