tisdag 24 september 2019

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)


SGI (sjukpenninggrundande inkomst)

Vid beslut om avslag gällande sjukpenning finns på sista sidan viktig information som gäller att skydda sin SGI.

Första vardagen efter att du tagit del av beslutet måste du antingen
1.      Återgå i arbete i samma omfattning som tidigare, eller
2.      Anmäla dig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Då gäller registreringskod 11. Avgörande är att Försäkringskassan har bedömt att det inte föreligger sjukdom. Du är frisk. Säg därmed inte till handläggaren på AF att du är frisk, då blir du inskriven i, för försäkringskassan, fel kod som arbetssökande med förhinder, och din SGI blir inte skyddad för framtida sjukpenning.
För att återfå SGI gäller att du får en anställning som beräknas vara minst sex månader. Men du måste inte jobba sex månader för att få ny SGI. Därmed kan du göra ny sjukanmälan.

Så fort du får avslag på ärende med sjukpenning kan/ska du, om läkaren bedömer, göra ny sjukanmälan och bifoga nytt läkarintyg. Det är då viktigt att läkaren lägger till en mening med t ex ”tillståndet oförändrat”.
:-) Göran

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar